Kjula Flygplats lanseras som alternativ till Bromma.

Kommunens styrelseordförande Jimmy Jansson (s) lanserar nu Kjula Flygplats som ett alternativ till Bromma Flygplats, som regeringen diskuterar att lägga ner. Det är egentligen inget nytt att socialdemokraterna i Eskilstuna vill satsa på Kjula Flygplats och försöka utveckla anläggningen för att öka besöksnäringen i kommunen vilket man i förlängningen tänker sig ska vara positivt och ska skapa arbetstillfällen. Miljöpartiet har dock bromsat det hela eftersom de varit i majoritetssamarbete tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Nu efter att den politiska kartan räknades om i Eskilstuna Kommun och en ny majoritet har bildats, ser det ut som att det kan hända saker med Kjula Flygplats.

Kjula Flygplats, eller egentligen är arbetsnamnet numera ”Eskilstuna Flygplats”, är en gammal militärflygplats som ligger 13 km utanför Eskilstuna, i riktning mot Strängnäs. Det var 1952 som de första planerna på en militärflygplats i Kjula började ta form. År 1963 var den militära flygverksamheten etablerad och 1967 träffades ett avtal med Eskilstuna Kommun om viss civil verksamhet på flygplatsen. År 1969 pågick reguljär flygtrafik i regi av bolaget Linjeflyg och man kunde bland annat flyga till Malmö från Kjula. År 1971 upphörde linjetrafiken medan viss chartertrafik fortsatte, bland annat till Visby, Rönne och Kanarieöarna. År 1972 upphörde även chartertrafiken, främst beroende på att man saknade landningshjälpmedel (glidbana som blev ett krav). Sedan dess har den civila verksamheten på Kjula i stort sett varit affärs- och taxiflyg samt privat- och klubbflyg inklusive skolflyg.

På åttiotalet diskuterades vissa reguljära flyglinjer, bland annat Örebro-Eskilstuna-Arlanda men inget av detta blev av. Staten gjorde genom Fortifikationsförvaltningen och senare Fortifikationsverket vissa investeringar innan försvarsbeslutet kom år 2004 och gjorde att flygplatsen var övertalig för militären och skulle säljas. På nyårsafton år 2007 köptes flygplatsen av Eskilstuna Kommun. Sedan dess har Eskilstuna Kommun drivit flygplatsen med förlust och nu vill man alltså satsa mera på flygplatsen. Majoriteten med Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet tänker sig att investera upp till 200 miljoner kronor.

Share