Flera anlagda bränder i Årby

Det började med att det straxt före halv tolv på lördagskvällen inkom larm om brand i ett trapphus i Årby. Någon hade tänt eld på gamla möbler och annan bråte som fanns i trapphuset. Branden gick snabbt att släcka och räddningstjänsten fick sedan vädra ut röken ur trapphuset. Inga lägenheter behöver saneras men entrén och trapphuset behöver saneras. Några timmar senare, vid halvfyra-tiden på söndagsmorgonen, inkom ett nytt larm på i stort sett samma adress. Den här gången var det två bilar som brann alldeles intill trapphuset där det brann tidigare. Inga människor blev allvarligt skadad vid bränderna. Polisen säger sig inte veta säkert att det är samma gärningspersoner som ligger bakom bränderna, även om de är på samma adress med mycket kort mellanrum.

Share