Privatperson orsakar miljonkostnader för lokalt byggföretag

Allt började med att Eskilstuna Kommun, i sin strävan om att snabbt skapa fler hyresrätter, upplät en bit kommunal mark med bygglov för två hyresfastigheter i hörnet av Franzéngatan och Tessingatan på Västermalm till det lokala byggföretaget Frense Larsson Bygg AB. En privatperson, som äger en fastighet intill, har gjort allt vad han kan för att sätta käppar i hjulet för byggfirman. Han började med att överklaga bygglovet genom att hävda att det stred mot gällande detaljplan. Sedan har det fortsatt, vartefter byggfirman har ändrat efter privatpersonens önskemål så har denne kommit med nya synpunkter vilket hittills kostat byggfirman över två miljoner kronor och omfattande förseningar. 

Den aktuella markytan i hörnet av Franzéngatan och Tessingatan bestod av råmark med stora träd och stenar och har länge ägts av kommunen. På grund av det stora trycket på Eskilstunas bostadsmarknad försöker kommunen hjälpa till att skaka fram tomter för ny bebyggelse. Den lokala byggfirman Frense Larsson Bygg AB satsar, till skillnad mot de flesta andra aktörer på att bygga hyresrätter, istället för bostadsrätter.
– Kortsiktigt är det mera lönsamt att bygga bostadsrätter, men på lite längre sikt anser vi att det går att producera hyresrätter med en tillräcklig lönsamhet, och vi bygger åt oss själva, vår avsikt är att satsa på Eskilstuna och äga och hyra ut lägenheterna, säger Holger Frense, en av delägarna i Frense Larsson Bygg AB. Han berättar att han har en filosofi att försöka få pengar och arbetstillfällen att stanna i Eskilstuna. Därför använder han helst lokala underentreprenörer och betongelementen köper han lokalt, till det här huset från A-betong i Kvicksund.

Det ursprungliga bygglovet innehöll en dispens från gällande detaljplan. Eftersom det finns en nivåskillnad ner mot Franzéngatan så skulle huset ha en sutterängvåning med tre lägenheter på nedre botten, som utgör källare om man ser huset från andra sidan. Privatpersonen överklagade och påpekade att det inte är tillåtet, enligt gällande detaljplan, med bostadsyta i källarplanet. Privatpersonen har på olika sätt gjort allt vad han kunnat för att ställa till besvär för byggfirman. Exempelvis har han ringt ut polisen och påstått att de olovligen fällt träd på kommunal mark, vilket gjorde att polisen spärrade av byggarbetsplatsen under flera timmar under tiden man stämde av med kommunen att allt var i sin ordning. I ett annat skede hävdade villaägaren att ett av husen borde ha en handikappramp ifall någon rörelsehindrad skulle kunna tänkas vilja bo där. Byggfirman har under hand ändrat ritningarna och har accepterat en del av villaägarens invändningar för att komma framåt med bygget. Således sprängde man exempelvis djupare i berget för att få plats med denna handikappramp. Man ändrade också ritningarna så att de tre lägenheterna i sutterängvåningen ströks. Huset blir nu inget sutteränghus utan man tvingades istället bygga stödmurar i betong runt tomten, till en kostnad av cirka en miljon kronor.
– Vid en tidpunkt tänkte jag att det kanske är bättre att jag går över och pratar med den här grannen för ha en dialog med honom om hans synpunkter direkt, för det kostar ju oss oerhörda pengar med dessa överklaganden och nya synpunkter han kommer med vartefter, så jag gick och ringde på hans dörr. Han bara flinade åt mig och berättade att orsaken till att han agerar så här är att han för ett antal år sedan själv var VD för ett fastighetsbolag och hamnade i konflikt med Eskilstuna Kommun i något ärende. Han ser detta som sin chans att hämnas på Eskilstuna Kommun. Jag sa att jag är inte kommunen, och det är ju jag som drabbas av alla kostnader och besvär. Han bara skrattade och sa att det är ditt problem. Mitt i samtalet bad han mig att dra åt helvete och smällde igen sin dörr. Jag trodde inte det var sant, berättar Holger Frense som är bedrövad över kostnaderna som drabbat husbygget.

I och med att markförberedelserna innebar att man behövde spränga bort berg, var Holger Frense tvungen att ta dit en besiktningsman som besiktigade de omkringliggande husen för att man i efterhand ska kunna se om sprängningarna har skadat dessa hus. I samband med att Holger, av en slump, tittade i protokollet för den överklagande partens fastighet, insåg han att denne själv har inrett bostadsytor i källaren på sitt hus, vilket alltså strider mot gällande detaljplan, och han har inget bygglov för detta. Utöver detta har den överklagande parten dessutom inrett bostadsytor på vinden, även detta utan bygglov. – Det finns även andra felaktigheter beträffande hans hus, som jag upptäckte, men jag har hållit tyst om detta för jag vill bara komma vidare med mitt bygge till lägsta möjliga kostnad. Jag tjänar ju inget på att anmäla den andra personen för de svartbyggen han själv har ägnat sig åt på sitt hus.

Den överklagande parten gav dock inte upp, förutom att göra ständiga överklaganden har han även trakasserat Holger och hans medarbetare genom att göra fula miner genom fönstret och kommit ut och sagt saker som att ”visst är det underbart i Sverige att man har rätt att överklaga saker och ting utan att det kostar något, för mig alltså, för just ja, för dig kostar det ju en del”. På grund av de förseningar som uppstått har byggfirman drabbats av mycket stora kostnader. Exempelvis tvingades man hyra in sig och förvara byggmaterielet till grunden hos Berglunds Åkeri i ett antal veckor. – Nu är husgrunden klar, men väggarna till huset har vi köpt hos A-betong i Kvicksund och de är betalda sedan länge och ligger kvar hos dem. Nästa vecka har jag beställt en 130-tons kran och bokat ca 25 lastbilar för transporterna, och det är för sent att avboka nu, berättar Holger Frense. På onsdagen kom beskedet att bygg- & miljööverdomstolen inte var nöjda med de ritningar de fått se, detta eftersom de inte är tydliga för en vanlig person, utan kräver att man har viss kunskap i ritningsläsning för att förstå hur markytorna kommer att bli. Bygglovet blev därför hävt, och om detta inte klaras ut senast på fredag så kommer man inte kunna börja bygga på måndag, vilket kommer innebära kostnader på cirka en halv miljon ytterligare för byggfirman, som redan drabbats av extrakostnader på två miljoner kronor.

– Det lustiga är att den överklagande partens senaste synpunkter är gällande våra stödmurar, att de är fula och han ser dem från sitt hus. Han måste ju vara medveten om att det är hans eget fel att vi tvingades bygga dessa stödmurar . Jag tycker själv att huset hade blivit vackrare så som det var tänkt från början, med en sutteränglösning och lägenheter på nedre botten.

Holger berättar att på onsdagen tyckte han att det fick vara nog och han har därför anmält de svartbyggen som han upptäckt på den överklagande partens fastighet.  Han klagade alltså på vårt bygglov, för att vi hade bostadsyta på källarplanet, medan han själv har byggt igen garageporten och inrett bostadsrum i sitt garage utan att ens söka bygglov. – Nu har vi en kapplöpning mot tiden för att ordna fram mer detaljerade ritningar att kunna visa upp för domstolen imorgon fredag, för att kunna få klartecken att komma vidare, berättar Holger Frense.

Share