Sågarsvedets sommarkoloni brann ner till grunden

Under natten har huvudbyggnaden till Sågarsvedets sommarkoloni brunnit ner till grunden. Anläggningen har den senaste tiden varit aktuell att utnyttjas som boende för asylsökande. Inatt eldhärjades huset, precis som en rad andra byggnader som föreslagits som boende för flyktingar.

Den senaste tiden har ett antal byggnader, runt hela Sverige, som föreslagits att användas som boende för asylsökande, oförklarligt börjat brinna. Nu har en sådan brand även drabbat Eskilstuna. Det var strax efter klockan 23 som larmet kom om en brand och när räddningstjänsten kom till platsen var huvudbyggnaden redan övertänd och gick inte att rädda. Så sent som igår var det en hård ordväxling i riksmedierna efter att Sverigedemokraterna har spritt kartor och adressuppgifter till fastigheter som står tomma och kan tänkas användas för att inhysa asylsökande. Företrädare för regeringen menade att detta är oansvarigt och att detta kan att ännu fler hus sätts i brand.

Sågarsvedets barnkoloni ligger nära Ärla, cirka 2,5 mil från Eskilstuna tätort.  Det ägs av Eskilstuna kommun och för ett par veckor sedan anmälde Eskilstuna Kommun till Migrationsverket att lokalerna står till deras förfogande om det behövs.

Share