Neddragen skolpeng i Eskilstuna med 48 miljoner nästa år

Den politiska majoriteten i Eskilstuna Kommun tillkännagav på en presskonferens idag att man i budgeten för 2016 tvingas göra neddragningar på skolpengen med 2,5% vilket motsvarar 48 miljoner. Eskilstuna Kommuns skolpeng ligger redan en bra bit under riksgenomsnittet bland svenska kommuner och man har tidigare lovat att skolpengen ska höjas under mandatperioden som sträcker sig fram till valet i september 2018. – Det är fortfarande vårt mål, men höjningen kan bli av först under 2017 eller 2018, säger Jari Puustinen (M) som är ordförande i barn- & utbildningsnämnden som styr över skolor och barnomsorg.

Det är nu upp till barn & utbildningsförvaltningen att med dessa ekonomiska ramar som grund, planera verksamheten för nästa år och avgöra var besparingarna ska göras. Det är bara några veckor sedan som kommunstyrelsens ordförande, Jimmy Jansson (S), drog i nödbromsen och införde ett inköpsstopp för att hejda kostnaderna, då man ser att kommunens intäkter för 2015 väsentligt understiger det man hade räknat med.

Eskilstuna Kommun befinner sig i ett besvärligt ekonomiskt läge, det är känt sedan tidigare. Bland annat har kostnaderna för försörjningsstöd skjutit i höjden på senare år och arbetslösheten i kommunen är bland de högsta av Sveriges alla kommuner. Detta belastar givetvis kommunens ekonomi eftersom invånarna i kommunen förväntar sig full kommunal service i form av exempelvis äldreomsorg, barnomsorg och skolor, trots att de inte själva har särskilt stora inkomster och därmed inte betalar så mycket i kommunalskatt. Eskilstuna Kommun har dessutom nyligen gjort stora investeringsbeslut, man är i full färd med att både bygga ett nytt badhus och en ny idrottsarena, med lånade pengar. Detta är investeringar som beslutades av den förra majoriteten, bestående av socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Share