Kommunen ska spara – färre julgranar i år

Som en följd av Eskilstuna Kommuns sparkrav, kommer antalet kommunala julgranar i år att minskas från 12 eller 13 stycken till 6 eller 7 stycken. Kommunen räknar med att på så sätt kunna spara cirka 100 000 kr.

Eskilstuna Kommun har som bekant dragit i den ekonomiska nödbromsen under hösten, då det visar sig att intäkterna är väsentligt lägre än man hade budgeterat. Därmed måste alla kommunala verksamheter se över sina kostnader och försöka spara in på det som går. Eskilstuna har en av de högsta arbetslöshetssiffrorna bland alla svenska kommuner och därmed har man relativt lite skatteintäkter trots att antalet invånare har ökat på senare år. Utöver detta beslastas den kommunala ekonomin, på utgiftssidan, hårt av utbetalningen av försörjningsstöd (det som förr hette socialbidrag). Även här är Eskilstuna placerad bland de värsta kommunerna i landet. I Sverige finns ett omfördelningssystem, som kallas utjämningssystemet. Det går ut på att de kommunerna med bättre ekonomi får dela med sig till kommuner med sämre ekonomi. Sedan många år är Eskilstuna en av de kommuner som är allra mest beroende av utjämningssystemet. Utan bidrag från andra kommuner skulle inte Eskilstuna Kommun klara sina åtaganden.

Share