Den efterlyste våldtäktsmannen är gripen av fransk polis

Den misstänkte gärningsmannen, för den våldsamma och grova våldtäkten på Tegelbruksgatan år 2011 har gripits av fransk polis. Mannen, som är från Eritrea och enligt uppgift är född 1980, har varit internationellt efterlyst sedan flera år och kom till Sverige och sökte asyl 2005. Han fick uppehållstillstånd 2006 men redan året efter, i april 2007, gjorde han sig skyldig till en mycket grov och rå våldtäkt mot ett kvinnligt tidningsbud i Boden. Han greps och åklagaren yrkade även på att han skulle utvisas efter avtjänat straff.

Mannen och hans advokat protesterade mot kravet på utvisning, eftersom mannen enligt sina egna uppgifter hade deserterat från miltärtjänsten i Eitrea och även suttit i fängelse i flera år i hemlandet. Tingsrätten tog då kontakt med Migrationsverket, som uttalade sig om att mannen var ”skyddsbehövande” enligt utlänningslagen.  Därigenom slapp mannen att utvisas och flera andra fall, med kriminella eritreaner har behandlats på liknande sätt. Det handlar om Amnesty och Sveriges Radio som tagit ställning mot utvisningar till Eritrea med hänvisning till att personerna riskerar ”omänsklig behandling” om de utvisas dit. I ett fall lyckades man påverka regeringen som benådade en eritrean från utvisning, trots att såväl UD som Sveriges ambassadör i Eritrea vittnade om att det inte förelåg något hinder att utvisa krigsvägrare till Eritrea.

När det gäller den här gärningsmannen frigavs han efter avtjänat fängelsestraff år 2010 och bosatte sig på en ort i Västmanland, inte långt från Eskilstuna, där han 2011 gjorde sig skyldig till ännu en rå och brutal våldtäkt mot en kvinna. Han misstänktes även för andra brott, men när det gäller våldtäkten på Tegelbruksgatan är det enligt polisen ingen tvekan om att han är skyldig, eftersom det finns bevisning i form av mannens DNA. Ironiskt nog var det även hans DNA och fingeravtryck som gjorde att han nu är gripen efter att ha sökt asyl i Frankrike. Sverige har sedan några år ett utökat samarbete med flera länder, däribland Frankrike, och man kan samköra vissa register. Enligt vad det verkar har den här mannen vistats i flera europeiska länder under tiden han varit internationellt efterlyst. Sannolikt har han levt med flera olika identiteter.

Share