Kritik mot poliser från Eskilstuna

Överåklagare Mats Åhlund vid särskilda åklagarekammare ifrågasätter i en skrivelse till polismyndigheten rimligheten i några eskilstunapolisers uppförande i Eskilstuna Tingsrätt den 27:e januari.

Tingsrättsförhandlingen gällde en incident från maj förra året där en polis står åtalad för misshandel alternativt tjänstefel. Detta för att en man fick sin axel ur led i samband med ett ingripande.

Redan det faktum att polismannen valde att infinna sig i rätten iklädd polisuniform och beväpnad med såväl tjänstepistol som batong ifrågasätts nu av överåklagaren. Så var även fallet med en kollega till den åtalade som var kallad som vittne.

Utöver dessa två poliser fanns även ett större antal poliser närvarande som åhörare, även dessa valde att vara klädda i uniformer och uppträda beväpnade i rättsalen. Stundtals var de över tio beväpnade poliser som åhörare i rättsalen. Två poliser stod upp i rättsalen och när de blev tillsagda att sätta sig ner svarade de ”vi står bra här” (vilket förstås kan uppfattas som att de sätter sig över rättsapparaten, vilket vore mycket allvarligt).

Överåklagaren vill ha svar på flera frågor. Dels undrar han hur alla dessa poliser, som får antas vara i tjänst eftersom de bar uniform och tjänstevapen, kunnat mobiliseras för att vara åhörare i denna rättegång?

Han undrar också hur polismyndigheten ser på detninträffade, om det inte kan uppfattas som en maktdemonstration.

Det är inte det enda tillfället på senare tid, där svenska polismän uppträder på liknande sätt i svenska domstolar.

 

 

Share