Lastbil fast under järnvägsviadukten vid Rinmansskolan

Ännu en gång har en lastbil fastnat under järnvägsviadukten, med 3,6 meters höjd, vid Västermarksrondellen, nära Rinmansskolan. Eskilstuna har bara ett par ställen, där vägarna inte håller så kallad ”fri höjd” vilket i Sverige innebär 4,5 meter fri höjd över vägbanan. Kör man lastbil , entreprenadmaskin eller andra fordon så är det förstås av största vikt att man är medveten om fordonets höjd. Köer har bildats och polis finns på plats för att dirigera om trafiken. Välj om möjligt annan väg. 

Den här gången var det en lastbil med tillkopplat släp som fastnade, eller egentligen är det släpet som har fastnat. Släpet är väsentligt högre än lastbilen och när lastbilen kom körande från nyforssidan, så har allt gått bra, chauffören har utan problem fåt med sig hela ekipaget under själva viadukten/järnvägsbron. Problemet har sedan uppstått när ekipaget kom ut på andra sidan vid Västermarksrondellen, där står en skyddsbarriär i form av stålbalkar som ska hindra lastbilar att köra in och skada själva bron. Dessa stålbalkar är av förklarliga skäl aningen lägre än den fria höjden under bron. Där har nu släpet skadats allvarligt och sitter troligen fastkilat. Inga skador ser ut att finnas på själva stålbalkarna. Det är bara 3,6 meters höjd under den aktuella viadukten.

Share