Omfattande arbeten på Kvicksundsbron i sommar

Trafikverket har gått ut med information kring omfattande underhållsarbeten på Kvicksundsbron som påbörjas i maj 2016 och beräknas pågå till december 2017. Enligt Gunnar Axelsson, projektledare vid Trafikverket, är det framför allt brons stålkonstruktioner som det är dags att se över.  Det mesta av arbetet, exempelvis byte av räcken, kommer kunna utföras utan hinder för trafiken, men under fyra veckor, 28, 29, 30 och 31 sommaren 2017 så kommer Kvicksundsbron att vara helt avstängd för trafik. Trafikverket kommer ordna med mindre passagerarbåtar, för att skjutsa fotgängare och cyklister. All annan trafik hänvisas till att köra runt mälaren, antingen via Strängnäs eller via Kungsör.

Den nuvarande Kvicksundsbron är egentligen två broar, en järnvägsbro och en klaffbro för vägtrafik och den togs i bruk 1976 och ersatte då den kombinerade järnvägs- och vägtrafikbron som var byggd 1925 och som i sin tur ersatte den första bron, en ren järnvägsbro som var tagen i bruk 1877. Genom de 40 år som Kvicksundsbron varit i bruk har den många gånger varit en källa till bekymmer för trafiken i nord-sydlig riktning i mälardalsregionen. – Nu är jag lite osäker men jag tror det var 1993 man gick över bron och försökte underhållsmåla stålkonstruktionerna för att försöka minska rostandet, till slut kommer man i det här läget att man behöver göra en ordentlig upprustning så att bron håller i många år till, säger Gunnar Axelsson.

Han berättar att riksväg 56 över Kvicksundsbron är mycket hårt trafikerad, man räknar med cirka 12 000 bilar per dygn. Trafikverket har tittat på förutsättningarna att sätta in en färja under de fyra veckorna under sommaren 2017 då man kommer tvingas stänga av all trafik, men en färja kan inte ta mer än 100 bilar på den tid då det är 250 bilar som passerar. Det betyder att det fylls på med 150 bilar som står och väntar, det är alltså en omöjlighet. Det finns inte heller några lösningar med provisoriska öppningsbara broar och även om det hade funnits så finns det inget färjeläge.

Gunnar berättar att den ursprungliga tanken var att trafiken skulle varit avstängd under några veckor även denna sommar, men att man nu har planerat om så att man forcerar det arbetet som kräver avstängning under några veckor under sommaren 2017. En orsak till det mycket omfattande slitaget på kvicksundsbron är att trafiken går alldeles för fort över bron. Framför allt den tunga trafiken sliter hårt på konstruktionen när de kör fortare än de 60 km/h som gäller idag. Nattetid kör långtradarna mycket fort över bron vilket både sliter hårt och leder till buller för kringboende. Under arbetet med bron kommer hastigheten att sänkas och Trafikverkets ambition är att hastigheten sedan åter kommer att bli 50 km/h som den var innan den höjdes till 60 km/h.

Share