Parken Zoo säljs – för en krona

Vid en presskonferens på tisdagen offentliggjorde Eskilstuna Kommun vem som blir köpare av Parken Zoo, och att köpeskillingen bara blir symbolisk, en enda krona. För det priset får köparen, Mimir Capital AB  överta alla aktier i bolaget Parken Zoo AB, som i sin tur äger även badet och campingplatsen. Bolaget kommer vid överlåtelsen ha ett eget kapital på cirka 20 miljoner kronor, som alltså köparen får, trots att man bara betalat en enda krona. Marken behåller dock kommunen.

Det är nog ingen överdrift att säga att skattebetalarna i Eskilstuna kan känna sig besvikna över den affär som kommunen presenterade på tisdagen. Man offentliggjorde att försäljningen av Parken Zoo, som diskuterats i många år, nu ser ut att bara inbringa en enda krona för kommunkoncernen. Överlåtelsen är tänkt att ske tidigast 1 augusti vilket innebär att kommunen kommer kvarstå som ägare större delen av säsongen 2016.

Ärendet Parken Zoo har stött och blötts i många år men det är främst de senaste åren som förlusterna i verksamheten blivit så stora att även socialdemokraterna gått med på att diskutera en försäljning till privata ägare. Det nuvarande Parken Zoo har sitt ursprung i ”Eskilstuna Folkets Park” som öppnade år 1898. Under några decennier uppstod ett stort antal anläggningar kallade ”Folkets Park” i en rad svenska städer. År 1905 bildades föreningen ”Folkparkernas centralorganisation” i Eskilstuna Folkets Park. Idag har de flesta folkparkerna avvecklats, i Eskilstuna har anläggningen dock levt vidare. Man gjorde en lyckosam satsning på djur i början av 1950-talet och från 1954 började man ta entréavgift av besökarna.

Under många år har bolaget brottats med ekonomiska förluster. Såvitt Eskilstunanytt erfar har bolaget gått med förlust sedan 1986 – året då Fantomenland invigdes. Marken där anläggningen är etablerad är idag mycket attraktiv och skulle vara lämplig för Eskilstuna att ta i anspråk för bostadsbebyggelse. Kommunen inser värdet och säljer verksamheten till den relativt okända privata aktören Mimir Capital AB, som säger sig vara ett kapitalförvaltningbolag som i koncernen bland annat driver ett varuhus kallat ”Karlssons Varuhus”.

Bolagets representant på pressträffen var Henry Selenius. Huruvida han är ägare eller beslutsfattare i den privata koncernen är oklart. Han förekommer inte, såvitt Eskilstunanytt kan bedöma, i styrelserna för bolagen i koncernen.

Share