Prison Island etablerar sig på Parken Zoo

Köparna till Parken Zoo, som får överta anläggningen och alla byggnader på området för bara symboliska en krona, har talat om att de vill försöka komplettera anläggningen med aktiviteter som gör att de kan ha kunder och besökare under hela året. Ett steg i den riktningen har redan tagits av kommunen eftersom det finns ett avtal med Prison Island om att bygga upp några celler med deras koncept i en av Parken Zoos byggnader där huvudkontoret håller till idag. 

Prison Island är ett företag vars koncept påminner om TV-programmet ”Fångarna på Fortet”. Deltagarna anmäler sig som lag och tävlar sedan genom att utföra olika uppgifter i celler, där de arbetar på tid och övervakas av ”laserstrålar” och rörelsedetektorer. Konceptet marknadsfördes först under namnet ”Arosfortet” men när man för ett par år sedan började upplåta konceptet som franchising på en rad olika orter, bytte man namn till ”Prison Island”. Investeringen i Parken Zoo är cirka två miljoner kronor och av allt att döma är det två av de totalt sexton miljoner som kommunen avtalat med köparna om att investera före försäljningen. Utöver detta skjuter man till ytterligare ett antal miljoner så totalt tillför man ungefär 40 miljoner innan överlåtelsen. Utöver detta har kommunen skrivit av sin fordran på Parken Zoo-bolaget. Det handlar om en skuld på i storleksordningen 100 miljoner som man skrivit av för att göra bolaget skuldfritt.

Share