Stor översvämning i city

En stor vattenläcka från en större huvudledning orsakade under natten en rejäl översvämning i city. Vattnet befaras ha orsakat stor skada på intilliggande fastigheter.

Rund kl 01:30, natten mot torsdag, kom larmet om ett läckage från en större huvudledning som ligger under Kungsgatan. Vattnet har runnit mer till Rademachergatan som ligger något lägre och orsakade där en mindre sjö på gatan och rann även ner i gallerians (fd Åhlèns) parkeringshus. Där nere stod flera bilar som man misstänkte fått skador.

Räddningstjänsten har jobbat hårt under natten med att pumpa bort vattnet med sin utrustning och Eskilstuna Energi & Miljö AB, som äger ledningen, bistod med att koppla från den läckande ledningen och att suga upp vatten med två av sina sugbilar.

Det visade sig senare att orsaken till läckan var ett arbete i området, som gick fel, delar av den stora ledningen var blottlagd och en ventil lossnade eller flyttade sig.

Resultatet blev att  flera fastigheter drabbades av vatten i sina källare. Även Bowlingshallen, som är belägen i källaren till fd Åhlénshuset, och har förbindelse med parkeringshusets bottenvåning, drabbades av vatten i sitt maskinrum och under banorna. Ett intensivt arbete pågick under torsdagen för att få bort vattnet från både Bowlinghallen och andra källare som var vattenfyllda. I vissa källare uppgavs att vattnet var cirka en meter djupt.

 

 

Share