Parkenbadet är inte längre öppet för badgäster

Parkenbadet invigdes 1981 som en del av den kommunala servicen till Eskilstunaborna. Från början och under många år var det fri entré liksom det var fri entré till nöjesparken på Parken Zoo (endast djurparken med Fantomenland hade entréavgift). I samband med att man flyttade entrékassorna och började ta betalt även för den som bara ville besöka nöjesparken, infördes även entréavgift till badet. Entréavgifter på badanläggningar är dock i princip alltid bara ett bidrag till driften för det går inte ihop sig ekonomiskt att driva ett badhus eller ett utomhusbad. I samband med att kommunen skulle göra sig av med den förlusttyngda verksamheten Parken Zoo,  skickade man även med parkenbadet till köparen som bara betalade den symboliska köpeskillingen en krona. Inför årets badsäsong visar det sig nu att den nya ägaren till Parken Zoo har slopat möjligheten att enbart besöka badanläggningen. Den som vill bada måste lösa entré eller köpa årskort till hela Parken Zoo. Man har även öppnat upp igen mellan badet och nöjesparken såsom det var från början. Många Eskilstunabor är nu besvikna över att kommunen inte längre har något tempererat utomhusbad som är öppet för alla.   

Share