Trafikstörning på Mått Johanssons väg

Framkomligheten på en av Eskilstunas mest vältrafikerade vägar, Mått Johanssons väg, kommer under de närmaste veckorna vara begränsad på grund av ett vägarbete som ska  utföras där. Trafiken kommer växelvis rulla endast i en riktning åt gången genom ljusreglering.

Det hela handlar om att den gång- och cykelväg som löper utmed Mått Johanssons väg, ska förlängas förbi bussgaragen och fram till Tång Lindströms väg. Under tiden arbetet pågår kommer man behöva inskränka gatans bredd och sätta upp en ljusreglering så att det endast går att köra i en riktning åt gången. Arbetet påbörjas i närtid och beräknas vara klart framåt mitten av oktober.

Share