Stora trafikstörningar under tre veckor

På grund av arbeten med infrastruktur på Tegelbruksgatan så är det stora störningar för såväl biltrafik, busstrafik och för cykel- och gångtrafikanter under tre veckor från och med idag. Kommunen räknar med att arbetet ska vara klart så pass att trafiken kan flyta på som vanligt igen på fredagen den 9:e februari. Busslinjer som berörs är linjerna 2,6,8,9,29, 65 och 66 och det medför att busshållplatser flyttas samt att bussarna helt enkelt hoppar över hela nyforsområdet och bussresenärer får kliva av antingen före eller efter den busshållplats de normalt skulle klivit av på. Exempelvis berörs många elever på Internationella Engelska skolan som ligger intill Tegelbruksgatan. 

 

Share